ANTALYA 2000 Web Site OLIMPOS Page

 Olimpos 1999

 Çirali  Phaselis Kemer  Antalya Patara
ÇIRALI COAST ÇIRALI COAST & TAHTALI/OLYMPOS MOUNTAIN TAHTALI/OLYMPOS MOUNTAIN [ 2375m ] OLYMPOS (ÇIRALI) COAST
A GRAVE IN OLYMPOS GRAVE OF CAPTAIN EUDEMOS OLYMPOS SITE (South) OLYMPOS SITE (South)
OLYMPOS (ÇIRALI) COAST OLYMPOS (ÇIRALI) COAST OTANTIK Cafe & Shop - Kemal's Place (September 2000) ÇIRALI [ 20-9-2000 ]
OLYMPOS:

The city takes its name from the Tahtali mountain which is in the north and 2375 meters height. The name is Olympos which means Uludag.

The city is in 80 km South of Antalya and it is in Antique Lykia area.

We can not know definitly establisment time. It is first seen in the history scene with the impressment of Lycian community ancient coins between the years of 168-78 B.C. In the community council which is an economical organization Olympos has three voting rights.

In 80 B.C. the city conquered by pirates and in 78 the city has taken by Romans. In 130 B.C. Roman Emperor Hadrianus had visited the city and he stayed there for a long time.

In Greek and the Roman times, the city adopted politeism and they have made a lot of temples for Apollon, Zeus, Atena and Hephaistos.

Christianity came the city early and the city is represented by archi-bishop. But first bishop Methoidos is killed by Romans.

During the Crusades Olympos was invaded by Venetians, Genova and Rodos knights. In the 15th century, during the time of Fatih Sultan Mehmet, the city is joined to Ottoman Empire. But in Olympos there is no settlement. Till now all parts of Olympos used as winter quarters by nomads is under the protection of Archeological and natural site area.

The city is established in a valley that opens to the sea and there is a river which flows in the middle. In ancient times, into that river, ships acn enter and both sides can be used as pier. The main settlement is in South part but in the North, mainly graves are situated. And a bridge was connecting both sides. After the medival period, the city which has no settlement lost among trees and has gained a mystical appearance.

The Harbour Memorial Tombs: eudemos.html

OLiMPOS:

Kent ismini kuzeyinde yer alan ve 2375 metre yükseklikteki Tahtalı dağından alır. Antik ismi Uludağ anlamına gelen Olimpos'tur.

Antalya'nın 80 kilometre güneyinde ve antik Likya bölgesinin içindedir.

Kentin kuruluş tarihi bilinmemektedir. Tarih sahnesinde ilk kez İ.Ö. 168-78 yıllarında basılan Likya Birliği sikkeleri ile görülür. Ekonomik bir örgüt olan bu birlik konseyinde Olimpos üç oy hakkına sahipti.

İ.Ö. 80 yılında korsanların eline geçen kent, 78 yılında Romalılar tarafından alınmıştır. İ.S. 130 yılında Roma imparatoru Hadrianus kenti ziyaret etmiş ve bir süre burada kalmıştır. Helenistik ve Roma cağlarında çok tanrılı bir dini benimseyen kentte, Apollon, Zeus, Atena ve Hephaistos adına tapınaklar yapılmıştır.

Hristiyanlık kente erken ulaşmış ve kent Piskopos ile temsil edilmiştir. İlk piskopos Methoidos Romalılar tarafından öldürülmüştür. Haçlı seferleri esnasında Venedik, Cenova ve Rodos şövalyelerinin istilasına uğrayan Olimpos, 15. yüzyılda, Fatih Sultan Mehmet zamanında, Osmanlı İmparatorluğu'na katılmıştır. Ancak, Olimpos'ta Türk yerleşmesi yoktur. Yakın zamana kadar göçerler tarafından kışlak olarak kullanılan Olimpos'un tümü Arkeolojik ve Doğal sit alanı alarak koruma altına alınmıştır.

Denize açılan bir vadiye kurulan Olimpos'un ortasından Gökçay isimli nehir akar. Eski çağlarda iki tarafına örülen duvarlarla kanal haline getirilen nehirden gemiler Olimpos içine girebiliyordu ve nehirin her iki tarafı rıhtım olarak kullanılıyordu. Esas yerleşim güneyde olup, kuzeyde daha çok mezarlar yer almaktadır. Nehirin her iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü yapmışlardır. Orta çağdan sonra yerleşim olmayan kent zamanla ağaçlar arasında kaybolmuş ve gizemli bir görünüş kazanmıştır.

Liman Anıtsal Mezarları: eudemos.html

 

At the Feet of the Eternal Fire

© Erdogan Tan [ 20/9/2000 ]

27/4/2003